#48

Tùy Chỉnh

Là kiểu bạn trai sẽ thổ lộ với bạn là anh ấy thích bạn nhiều như thế nào bằng cách ngọt ngào cũng như nhẹ nhàng nhất có thể.


"Anh thương béo nhiều lắm! Béo có hiểu lòng anh không? "