#47

Tùy Chỉnh

Bạn và Jungkook suốt bao nhiêu năm học đều ngồi cạnh nhau nên với cương vụ là một người bạn gái chăm học, bạn luôn chép bài cho ông bạn trai đáng quý của bạn và chép lại vào vở mình vào giờ ra chơi.
"Tôi nghỉ ốm có một ngày thôy mà cũng không thèm chép bài!!!" - bạn vừa lầm bầm vừa hí hoáy chép bài vào vở của "tên kia".
Jungkook: ủa? Bộ hôm qua bộ có bài chép hả? Đâu có biết đâuuuu