#46

Tùy Chỉnh

Mỗi lần đi tour đều không cho bạn theo ra sân bay nhưng cứ ngơi ra là lại facetime cho bạn với khuôn mặt rất chi là deep.


"Cứ mỗi lần ngồi không lại thấy nhớ béo lắm béo ạ..."