#44

Tùy Chỉnh

Bạn: "naizzzzz ~~~ thấy cái mụn to tosubo giữa trán không???! "
Jungkook:


"Đâu? Không thấy mụn! Chỉ thấy gái xinh trước mặt thôi~~~"