Đọc Truyện theo thể loại
Hai đứa có bài kiểm tra một tiết ngày mai nhưng cả hai vừa mới ngồi học được một tiếng, Jungkook đã nhào đến bế bạn thẳng lên giường đi ngủ. Lúc bạn hỏi Jungkook là ổng ấy không học thì kiểm tra kiểu gì thì ổng ấy hồn nhiên trả lời như này:
"Béo của anh học giỏi như thế chẳng lẽ lại không nhắc anh sao? "

«  #40

#42 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm