#40

Tùy Chỉnh

Sau khi bạn qua đời vì tai nạn xe hơi, Jungkook luôn tỏ ra thật mạnh mê trước mắt mọi người. Nhưng đến một ngày nọ, Jeon Jungkook đã chẳng thể nào "mạnh mẽ" thêm được nữa...


"Mang tôi đi đi... Tại sao người lại cướp đi cô ấy..."