Đọc Truyện theo thể loại
Bốn năm một chặng đường.
Mong con đường các anh đi phía trước sẽ chỉ trải toàn hoa.
Cảm ơn vì đã yêu thương chúng em như các chúng em yêu thương các Anh vậy!
"Đó là con đường mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua.
Cùng nhau bước đến một phương trời mới."
(Into the new world - SNSD)

«  73 - girlmeetsevil!au (1)

74 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm