Đọc Truyện theo thể loại
Me: oppa nhà tao quá đẹp troai!!!


Me: Sen nhà tao đó màiiii!


Jeongjungkook: Anh không ngờ cục cưng fangirl của anh đâu nhé!
Me: Mày đang nói thế con quễ....
Me: đừng làm tao sợ...
Me: Thôi chết mọe rồi...
Jeongjungkook: check lại name-contact đi bấy bề
Jeongjungkook: Cục cưng làm anh ấm lòng vcl

Me: Chúng ta mếu nói chuyện với nhao en nỳ mo...
Jeongjungkook: Anh vừa tập xong rồi này!
Jeongjungkook: Cực cưng chờ anh!!!!

«  #3

#5 (a little smut) »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm