Đọc Truyện theo thể loại
Me: bây có biết gì không?
Jeonjungkook: !!???
Bạn đã gửi đến "Jeonjungkook" một ảnh
Me: Ngày xưa tao crush anh này
Me: ảnh đẹp trai vcl,  sẹc xy vcl
Me: trông như vampire trong truyền thuyết ấy
Jeonjungkook: ...
Bạn đã gửi đến "jeonjungkook" một ảnh


Me: mà giờ thì bạn trai tao nó như thế này...
Me: tao lại đếch dứt được nó ra mới kinh chớ!
Jeonjungkook: giỏi!
Jeonjungkook: cô chờ nhặt xác Kim Taehyung đi...

«  #33

#35 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm