Đọc Truyện theo thể loại
Me: nghệ thuật là ánh trăng lừa dối...
Me: làm sao tôi sống nổi đến NOT TODAYYYYY????!!!??
Me: HOWWW???? HOWWWW????
Jeonjungkook: đến đây và oppa sẽ hôn em
Jeonjungkook: nụ hôn của oppa sẽ hửa lành tất cả
Bạn đã gửi đến jeonjungkook một ảnh


Me: isn't my boyfriend....
Me: bần tăng giờ phải đi cày view cho hoàng thượng đây
Me: quàng thượng tập luyện làm ơn cẩn thận dùm bần tăng cái

Me: quàng thượng mà làm sao thì hậu cung xót lắm...
Jeonjungkook: biết rồi mà~~~
Jeonjungkook: thương lắm cơ

«  #31

#33 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm