Đọc Truyện theo thể loại
Bạn đã gửi một ảnh đến Jeonjungkook


"Đây không phải bạn trai của em..."
Me: ổng không đẹp trai như vậy!!!!
Jeonjungkook: đây khen hay đá xoáy nhau....
Bạn đã gửi một ảnh đến Jeonjungkook


"Bạn trai em thằng này ..."

«  #30

#32 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm