#29: Khi Jungkook đọc được Fanfic bạn viết // 1

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: phải anh không đủ tốt??
Jeonjungkook: chẳng lẽ với em, một mình anh không đủ?
Me: !!?? Cái củ lạc thế!!??
Jeonjungkook: em đừng lừa dối anh nữa
Jeonjungkook: anh biết hết rồi!
Me: thật ra em không cố ý đổ con holly đái vào balo của anh đâu
Me: em thề đấy!
Jeonjungkook: ...

Jeonjungkook: không phải chuyện ấy!
Me: thế cái ????
Jeonjungkook: em lừa dối anhh!!!
Jeonjungkook: em dan díu với Kim Taehyunggggg!!!!
Me: hở???
Jeonjungkook: anh đọc chương mới của "Chuyện tình với BTS" rồi
Jeonjungkook: sao em lại bỏ anh đi theo ông Taehyunggg???
Jeonjungkook: Waeeee?????
Me: ...
"Mysunshine" đã chặn tin nhắn với bạn