#29//3

Tùy Chỉnh

"Mysunshine" đã bỏ chặn tin nhắn jeonjungkook
Me: sao? Hối cải chưa?
Jeonjungkook: bần tăng đã cải quy chính rồi...
Jeonjungkook: a di đà phật
Jeonjungkook: thiệt ra anh đã tìm thấy một cái fanfic khác em viết
Jeonjungkook: viết hay desooo!!!
Me: hề hề! Làm người ta ngượng bome 😂😂
Jeonjungkook: Thẳng cha kim taetae ấy cuối cùng cũng vào ngồi dám cướp béo của anhhh!!!!


Me: ...
Jeonjungkook: ể sao em lại tự sát ổng vậy???
Jeonjungkook: tại sao yoongi hyung lại oppa của em????
Jeonjungkook: tại sao anh lại dính lấy con quễ nào vậy???
Jeonjungkook: ủa, kết zậy luôn hả???
Jeonjungkook: sao không thấy anh đâu vậy???
Jeonjungkook: phải đọc lại lần nữa mới được
Me: ...Me: tôi nghĩ lại rồi...
"Mysunshine" đã chặn tin nhắn Jeonjungkook