Đọc Truyện theo thể loại
BTS's group chat
LeaderRM: hãy cho tao biết do tại sao bọn nhỏ bây giờ lại dở hơi như vậy???
Eatjin: cái vậy namjoon???
Hoseokieee: thằng jungkook lại xem trộm phim cấp ba trong máy chú à???
Kimtaetae: thế thì quái dở hơi???  Các anh vẫn hay rủ nhau xem phim cấp ba xem ai "ra" trước thì phải đãi cơm cả nhóm ấy thây!
Mingenius: ... anh cảm thấy IQ mình tụt khi nói chuyện với bọn mày...
Eatjin: thế thằng làm khiến mày phiền muộn nào namjoon???
LeaderRM: thằng maknae quý hóa nhà các người đang mếu để cho tôi ngủ yên
LeaderRM: bạn gái viết cái fanfic khỉ đó tình củm về thằng taehyung....
LeaderRM: tao đéo biết phải nói nữa đâu
LeaderRM: Jimin, em gái mày !!!! Mày giải quyết dùm để anh còn đi ngủ nữa
Parkmochi: ...
Parkmochi đã offline
LeaderRM: ...
LeaderRM: cái đm


«  #29: Khi Jungkook đọc được Fanfic bạn viết // 1

#29//3 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm