#28: Khi Jeon Jungkook quên mất sinh nhật bạn...

Tùy Chỉnh

Me: bây giờ 12.00 PM ngày xx/yy/201a
Me: jeon jungkook
Me: giờ nghe em hỏi
Me: hôm qua ngày ?
Jeonjungkook: ... anh tưởng ngày kỷ niệm của chúng mình qua hết rồi?
Me: ừm... qua hết cmn rồi
Jeonjungkook: giáng sinh!!???
Me: qua cmn lâu rồi...

Me: bao giờ anh biết ngày hôm quangày thì chúng ta nói chuyện...
Jeonjungkook: ...
Jeonjungkook: đuỵt! Chết mọe!
Jeonjungkook: béo à.... sinh nhật em...
Me: ...
Jeonjungkook: béo à, mai anh không lịch trình
Jeonjungkook: mai anhnđền cho em nhé!
Jeonjungkook: béoooo
"Mysunshine" đã kết thúc cuộc trò chuyện
Jeonjungkook đã gửi một ảnh


"Béo à, anh sẽ trao em cả tấm thân này!!!! Đừng giận anh nữa mà~~"