Đọc Truyện theo thể loại
Me: bây giờ 12.00 PM ngày xx/yy/201a
Me: jeon jungkook
Me: giờ nghe em hỏi
Me: hôm qua ngày ?
Jeonjungkook: ... anh tưởng ngày kỷ niệm của chúng mình qua hết rồi?
Me: ừm... qua hết cmn rồi
Jeonjungkook: giáng sinh!!???
Me: qua cmn lâu rồi...
Me: bao giờ anh biết ngày hôm quangày thì chúng ta nói chuyện...
Jeonjungkook: ...
Jeonjungkook: đuỵt! Chết mọe!
Jeonjungkook: béo à.... sinh nhật em...
Me: ...
Jeonjungkook: béo à, mai anh không lịch trình
Jeonjungkook: mai anhnđền cho em nhé!
Jeonjungkook: béoooo
"Mysunshine" đã kết thúc cuộc trò chuyện
Jeonjungkook đã gửi một ảnh


"Béo à, anh sẽ trao em cả tấm thân này!!!! Đừng giận anh nữa mà~~"

«  #27 // 11

#29: Khi Jungkook đọc được Fanfic bạn viết // 1 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm