Đọc Truyện theo thể loại
Kimseokjin: xin hỏi đây phải bạn yyy xinh đẹp quen với Jungkook không???
Me: ...
Me: bạn đây ...
Kimseokjin: Anh nghĩ em chẳng nhìn name-contact bao giờ đây nhỉ?
Kimseokjin: anh Kim Seokjin
Kimseokjin: người em lùng số suốt mấy ngày qua đây!
Me: thiệt !!???
Kimseokjin: !
Kimseokjin: nghe nói em...
Me: nếu anh tiền bối Kim Seokjin thiệt thì làm phiền anh liên lạc đến số 019876543210 với
Kimseokjin: !!???
Me: đấy số của anh trai em!!! Anh Lee Jae Hwan lớp bên cạnh lớp anh ấy !
Me: anh ấy thích anh lắm lại ngại lắm cơ!
Me: nên em lấy số cho anh ấy dùm đó!!!
Me: mai sinh nhật anh trai em nên mai anh hãy gọi cho anh ấy nhé!
Kimseokjin: vậy em không thích anh!!!!
Me: NAE!!!!!
Me: Anh gu của anh trai em không nghĩa anh gu của em!
Kimseokjin: rồi rồi rồi... anh nghĩ anh sẽ gọi điện cho anh trai em
Kimseokjin: nhưng anh nghĩ hiểu nhầm lớn rồi đấy...


«  #27 // 7

#27 // 9 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm