#27 // 6

Tùy Chỉnh

Me: tiền bối thân mến
Me: sau khi đi chơi với tiền bối về em mới biết
Me: tiền bối nhiều fan cuồng vcl luôn ấy
Me: đi chơi với tiền bối bị lườm cháy cmn mặt
Jeonjungkook: hậu bối yyy xinh đẹp thân mến
Jeonjungkook: lúc chat thật ra anh cũng đã ngờ ngợ rồi
Jeonjungkook: nhưng đi chơi xong anh mới khẳng định
Jeonjungkook: em chảnh mèo vcl luôn ấy

Jeonjungkook: người ta muốn chụp cùng mỗi một kiểu cũng méo cho!
Me: tiền bối biết trông em với tiền bối giống số 10 lắm không???
Me: tiền bối biết chông em như con không!??!
Me: tiền bối biết, khó khăn lắm em mới thể nhìn được đến cằm tiền bối không?!!!
Jeonjungkook: lại đanh đá rồi!
Me: hờ hờ
Jeonjungkook: mai zakul không?!!
Me: !!!!
Jeonjungkook: cứ thấy đồ ăn mắt sáng lên thôi!