#27 // 5

Tùy Chỉnh

Me: hội trưởng!
Me: em biết thời gian qua em thất lễ với hội trưởng
Me: nhưngem việc cần nhờ hội trưởng a!
Jeonjungkook: việc em cứ nói, anh nhất định sẽ giúp đỡ
Me: hội trưởng, chuyện em nghe nói anh sẽ làm giám sát viên thể dục lần này của bọn em
Me: em thì kém môn thể dục lắm
Me: liệu hội trưởng thể rút ngắn thời gian chạy được không ???
Jeonjungkook: nói cho anh biết do anh phải giúp hậu bối xinh đẹp của anh đi nà!

Me: nếu không vượt qua được kỳ kiểm tra lần này
Me: em sẽ phải đi huấn luyện thể dục giáng sinh đó ạ 😭😭😭
Me: tiền bối hãy giúp em đi !!!!
Jeonjungkook: anh cũng mốn giúp em aaa
Jeonjungkook: nhưng giáng sinh này tiền bối không ai dẫn đi chơi cùng
Jeonjungkook: đơn lắm lắmmmm!
Me: ...
Me: em đi chời với tiền bối cũng được
Jeonjungkook đã gửi một ảnh


"Okkkie!!!! Điểm thể dục của em đã anh gánh vác!!!!"