#27 // 3

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: bạn yyy xinh đẹp ơi!
Jeonjungkook: mình điều muốn hỏi!!!
Jeonjungkook: quan trọng lắm nên bạn yyy xinh đẹp hãy mau rep mình đi!!!!
Me: watttt???
Jeonjungkook: đằng ấy đã nhận được sữa chua trong hộc bàn chưa????
Me: của cậu à?
Jeonjungkook: Chuẩn rồiiiii
Jeonjungkook: Bạn yyy xinh đẹp hãy chiếu cố tớ

Jeonjungkook: nói chuyện với tớ đuyyy!!!
Me: giờ 11 rưỡi đêm...
Me: mai đi
"Bạn yyy xinh đẹp" đã kết thúc cuộc trò chuyện
Jeonjungkook: Mai nói chuyện aaaaa!!!!!