#27 // 11

Tùy Chỉnh

Me: tiền bối!!!!
Me: sao tiền bối hôm nay không đi học??!!!
Me: ô hay....
Me: tiền bối...
30 minutes later...
Jeonjungkook: bị ốm, nằm nhà rồi
Jeonjungkook: anh đang nhà một mình thôi
Jeonjungkook: sang chăm sóc anh đi!
Me: bố mẹ anh đâu? Sao ốm lại nhà một mình?
Jeonjungkook: anh nói với em rồi
Jeonjungkook: họ bao giờ về nhà đâu...

Me: ...
Me: em xin lỗi...
Me: chờ em chút... em sang ngay đây
Jeonjungkook: ...
[Tiếp theo hoạt cảnh bạn đến nhà tiền bối jeon Jungkook chăm ảnh ốm, cuối cùng được ảnh ấy tỏ tình ngay trên giường bạn nhận lời hẹn với tiền bối. ]
Me: tiền bối này, chúc anh ngủ ngon!
Jeonjungkook: , chúc em ngủ ngon!
Jeonjungkook: thương em!
Jeonjungkook đã kết thúc cuộc trò chuyện...
<end>