Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: Vậy em thích mấy ông già biến thái?
Me: !!???
Me: who?????!!!!
Jeonjungkook: Min Yoongi ấy!
Jeonjungkook: thậm chí còn dắt thằng cha ấy về nhà ăn cơm...
Me: Đấy chuyện của hai năm trước rồi tiến bối!
Me: hôm đó mẹ em bảo anh ấy đến ăn cơm...
Me: em giải thích cho anh làm không biết
Me: làm như yêu đương không bằng
Jeonjungkook: đấy!
Jeonjungkook: tại tiền bối thích em !
Me: ô... cái dou ...

«  #27 // 9

#27 // 11 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm