Đọc Truyện theo thể loại
Me: người biết không????
Me: em yêu người voãi cả đoái ra ấyyyy!!!
Jeonjungkook: thế nên...
Me: thế nên người sẽ không mắng em em nhỡ ăn hết kem vani của người đâu đúng không????
Jeonjungkook: ...
Me: sao tôi thấy bầu không khí nguy hiểm vcl...
Jeonjungkook: ăn hết kem của tôi rồi thì tối tôi về ăn thôi!
Jeonjungkook: đơn cmn giản thế mếu nghĩ ra à????
Me: ơ... cái đm...

«  chuyên mục mặt dàyyy

#27 Jeon JungKook đã crush bạn như thế nào?? // 1 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm