Đọc Truyện theo thể loại
Me: một con vịt xòe ra hai cái cánh
Me: kêu ràng quác quác quác
Me: quác quác quácccccc
Jeonjungkook: đang đùa tôi đêý hả béo?
Me: lợp lợp lợp
Me: PHÀI Ớ!!!!!!
Mysunshine đã gửi một ảnh


«  #24

chuyên mục mặt dàyyy »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm