#25

Tùy Chỉnh

Me: một con vịt xòe ra hai cái cánh
Me: kêu ràng quác quác quác
Me: quác quác quácccccc
Jeonjungkook: đang đùa tôi đêý hả béo?
Me: lợp lợp lợp
Me: PHÀI Ớ!!!!!!
Mysunshine đã gửi một ảnh