Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: béo ơiiii~~
Jeonjungkook: béo à ~~
Jeonjungkook: anh xin lỗiii
Jeonjungkook: kẹo nhóa!
Jeonjungkook: hay khoai lắcccc
Jeonjungkook: béo à...
Me: khoai lắc...
Me: tạm thế điiii
Me: tôi chưa tha cho anh đâu nhá!
Jeonjungkook: yêu béo!!!!

«  #22//3

#23 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm