#21 // 1

Tùy Chỉnh

Me: Jungkook... em nhớ anh...
Me: em biết anh đang bận chuẩn bị concert nhưng ...
Me: em mệt lắm Jungkook...
15 minutes later...
Bạn nhẫn được 15 cuộc gọi nhỡ từ Jeonjungkook...
Jeonjungkook: nhấc máy đi
Jeonjungkook: này!!!!