Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: sau này anh muốn 6 đứa
Jeonjungkook: 3 trai 3 gái
Me: cái đm
Me: tự đi đẻ
Me: từ ngày hẹn với anh, tôi chưa một đêm nào ngủ yên luôn
Jeonjungkook: nhưng ....
Me: Đm!!! Để im bố ngủ!!! Giờ ba giờ sáng đấy cha nội, tôi đạp anh xuống giường cmn bây giờ
Jeonjungkook: anh tắt máy ngay đây béo à~~~

«  #19

#21 // 1 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm