#2

Tùy Chỉnh

Me: jungkook... Anh biết em yêu anh rất nhiều đúng không?
Jeongjungkook: lại vừa làm cái khỉ mọe rồi phải không?
Me: No no....
Me: Người ta chỉ rắc thính một tiiiii thoiii :3
Jeongjungkook: Làm hỏng cái rồi?
Me: Làm vỡ cmn lọ nước hoa màu hồng trên bàn rồi.
Me: Tất cả lỗi cả Taehyung oppa con quễ mèo!
Me: Mị sẽ mua đền cho tình yêuuuuu~

Jeongjungkook : thật không? Hứa nhá!
Me: ...
Jeongjungkook: nhưng mùi khác nhé! Lọ màu hồng ấy đang định tặng cho Holly ấy :3
Me: Đuỵt