#18 (a little smut)

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: này kia...
Jeonjungkook: tôi tìm thấy mấy thứ rất hay trong máy ...


Jeonjungkook: nếu em thật sự muốn nhìn mấy thứ vậy...
Jeonjungkook: cứ gọi daddy

Jeonjungkook: daddy sẽ show cho em thấy hết những em muốn
Jeonjungkook: cmn em làm tôi hứng vcl
Me: đm anh jeon jungkook
Me: đời đéo nào bạn trai lục máy tính bạn gái rồi giở cái giọng gợi tình đấy ra
Jeonjungkook: ktx hôm nay chỉ mình daddy thôi bae
Jeonjungkook: Đến đây, daddy sẽ thưởng cho em
Me: đm..
Jeonjungkook: nhanh nào, daddy biết em sẽ thích
Me: cmn chứ...
Me: đến đây!!!
Jeonjungkook: daddy chờ em *wink* *wink*