#16

Tùy Chỉnh

Me: Tình yêu oiiiiiiii~~~
Me: tình yêu à~~~
Me: Tình yêu đang làm thế?????
Me: ... khinh bố đéo thèm rep à...
Me: JEON JUNG KOOKKKKKK!!!!!!!!! Đờ mờ nhà anh, lết cái xác ra đây!!!!!
Me: yêu đương như nồiiiiiii
Jeonjungkook: ô bấy bề à????
Me: mua cho mị hai bịch băng vệ sinh đê~~~

Me: cần gấp lắm lắmmmm~
Jeonjungkook: Tôi biết ngay mỗi lần tình cảm mếu tình tốt lành ...
5 minutes later...
Jeonjungkook: Loại nào? Xanh-cam hay xanh-xanh????
Me: Ô mua thật à???? Tưởng lủi cmn rồi???
Jeonjungkook: đm!!! Nói! bố mua bố còn về!!!
Jeonjungkook: Chị chủ hàng bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ dị rồi biết không?????
Me: xanh-cam nhé tình yêuuuu~
Me: yêu bấy bề lắm !
Jeonjungkook: Yêu đương như nồi!