#15

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: Béooooo!!!
Jeonjungkook: đi về nhà lúc nào sao không nói cho tôi biết??????
Jeonjungkook: Tôi hờn!!!!!!
Me: nói để anh đu bám theo đòi  đi cùng tôi về nhà  đến tận sân bay cũng không gỡ ra được như năm ngoái hả?
Me: Mị đệp chứ mị đâu ngu????
Jeonjungkook: Tôi nói rồi, tôi hờn đấy!!!!!
Jeonjungkook: Người ta muốn gặp mẹ vợ ....
Jeonjungkook: Đến ông tae còn được gặp mẹ trước tôi

Me: Thứ nhất đm, tôi về thăm nhà một tuần thôi, tha cho tôi đi cha nội
Me: thứ hai, ông tae ông ấy đi cùng jimin oppa đó chớ, tôi đâu mời ổng ấy về!!!!!
Jeonjungkook: Không biết, nói chung hờn....
Me: Thôi, lo mấy cái festival cuối năm đi cha, bao giờ xong tôi với ông về nhà tôi hai tuần luôn được chưa????
Me: tôi tôi mệt mỏi với bố lắm!
Jeonjungkook: hờ hờ... nghe thế còn được...