#14 // 8

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: nhắn tin trả lời anh đi
Jeonjungkook: bác , jimin đều nói em đã chết
Jeonjungkook: nói cho anh biết không phải đi
Jeonjungkook: béo của anh rất thích chocopie đúng không? Chỉ cần béo nhắn tin lại cho anh, anh hứa sẽ mua chocopie cho béo!
Jeonjungkook: không phải béo thích anh cõng béo sao?
Jeonjungkook: nhắn tin lại cho anh đi rồi anh sẽ cõng béo đến cuối đời luôn!
....
Jeonjungkook: đáng ra anh nên giữ lời hứa sẽ bảo vệ em cả đời

Jeonjungkook: đáng ra hôm ấy anh nên giữ em lại
Jeonjungkook: anh xin lỗi tất cả...
Số liên lạc này này không còn khả dụ