Đọc Truyện theo thể loại
Namjoonhyung: Jungkook, việc này anh muốn nói với mày
Namjoonhyung: màybiết vụ tai nạn xe buýt sáng nay không?
Jungkook: đương nhiên
Jungkook: chuyện sao hyung nghiêm trọng thế?
Namjoonhyung: chú phải bình tĩnh nghe anh nói
Namjoonhyung: nó cũng đi chuyến xe buýt đấy
Namjoonhyung: con bé... mất rồi. Jimin nó vừa gọi điện về cho anh từ bệnh viện.
<cont>

«  #14 // 6

#14 // 8 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm