#14 // 6

Tùy Chỉnh

3 months later...
#moonlight đã cập nhật một trạng thái trên trào khoản instagram của ấy


"Đi chụp ảnh cho khách như này đêyyy"
....
Jungkook: Hình như em ấy về rồi anh
Jinhyung: , về rồi. Jimin đưa anh quà con gửi cho mọi người.
Jinhyung: chú mày cũng quà đấy.

Jungkook: em cũng ??? Cái thế ?
Jinhyung: mua như nhau cả, 7 cái lắc tay thôi.
Jinhyung: Anh nghĩ chú mày nên thôi cái tưởng sẽ quay lại với con đi
Jinhyung: kể cả mày chia tay con Yejin kia chỉ một tháng sau khi chia tay em gái
jinhyung: kể cả đối xử với mày bình thường đi chăng nữa
Jinhyung: Jimin cũng sẽ không đồng ý cho chúng mày quay lại đâu. anh cũng không nghĩ con sẽ đồng ý đâu.
Jungkook: vâng...
<cont>