#14 // 4

Tùy Chỉnh

JungYeJin: tôi mong cô hiểu cho
JungYejin: tôi và jungkook oppa yêu nhau thật lòng
Me: Cô lắm mồm thật đấy!
Me: tôi đã nói là tôi biết rồi.
Me: cái gì cần làm  tôi cũng làm rồi.
Me: tôi cũng đã nói chia tay trước để các người đỡ cảm thấy khó khăn rồi
Me: Các người còn muốn cái đéo gì ở tôi nữa
jungyejin: dù gì thì tình yêu của chúng tôi cũng thì không có lỗi

Jungyejin: thiết nghĩ cô nên vị tha hơn đi
Me: tao ngồi cmn lên cái đài sen rồi, chỉ còn chờ nhan khói nghi ngút nữa thôi đấy!
Me: lòng vị tha của tôi đối với các người chỉ đến thế thôi
Me: mong cả đời này không gặp!
Bạn đã chặn số này trong danh bạ
<cont>