Đọc Truyện theo thể loại
Taetaeoppa: YAAAAAAA!!!!
Taetaeoppa: Anh trai bây vừa lao thẳng đến phòng của jungkookie
Taetaeoppa: Đmmmm!!!! Chúng đánh nhau rồi kìa gáiii
Me: kệ họ
Me: chắc anh Jimin biết chuyện rồi
Taetaeoppa: bộ bây bầu rồi hả???!!
Me: Điên à????
Me: Em với Jeon Jungkook chia tay rồi.
Taetaeoppa: mố!!!?????
...
From namjoonoppa
Namjoonoppa: anh trai mày với jungkook đánh nhau kìa
Namjoonoppa: Thằng tae nó nói cho bọn anh biết rồi
Namjoonoppa: nhưng mày nhất định không sang can à??
Me: sao em phải can?
Me: bạn gái mới của jungkook nhờ em bào các thành viên
Me: Từ giờ tất cả mọi việc liên quan đến jungkook
Me: các anh làm ơn liên lạc với ấy
<cont>

«  #14 / / 2 (angst)

#14 // 4 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm