#14 / / 1 (Angst)

Tùy Chỉnh

Jeonjeongkook: Anh nghĩ em nên thôi cái trò trẻ con hờn dỗi cớ này đi.
Jeonjeongkook: đừng làm phiền nhau như thế
Me: Phải rồi
Međáng ra em không nên làm phiền anh...
1 hour later...
Me: Jeongkook, em mệt mỏi rồi.
Me: Em mệt khi tình cảm của chúng ta cứ vọng như thế này.
Me: lẽ chính anh cũng đã mệt mỏi em nhiều rồi

Me: chia tay thôi anh
Jeonjeongkook: Nếu đó điều em muốn.
Me: Em đã mong anh giữ em lại ...
Bạn đã chặn số này trong danh bạ
<cont>