#13

Tùy Chỉnh

Me: Jeon Jungkookkkkkkk
Me: Nói xem tại sao trong máy anh lại hình lúc nhỏ của tôiiiiiii?????
Jeonjungkook: Mẹ em gửi anh xem đóa!
Jeonjungkook: Béo ngày xưa xinh gái quá trời quá đất.
Jeonjungkook: Giờ thì bớt xinh rồi 😂😂😂
Me: ...
Jeonjungkook: Chỉ bờ tường ấy còn mãi với thời giannn~~
Me: Đmmmm