#12

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: Béo đang làm đêý.
Jeonjungkook: Tự dưng nhớ béo quá đuyyyyy
Me: để im cho bố đọc truyện!
Jeonjungkook: Bây thể ngưng phũ với anh được không?
Jeonjungkook: Đau lòng vcl.
Jeonjungkook: Mấy cái trong truyện béo đang đọc anh làm cho xem cũng được ...
Me: Ý cưng xem porn của Yoongii oppa Jimin oppa???
Me: Không phải ý kiến tồi đâu tình yêuuuu~~~

Me: không che nhóa!
Me: Không full-hd cũng không saooooo~~~ Zoom đượcccc~
Jeonjungkook: Coi như tôi chưa nói đi...
Jeonjungkook: Thế méo nào tôi lại hẹn với ...