#11

Tùy Chỉnh

Me: True or dare????
Jeonjungkook: true!
Jeonjungkook: Dare với nguy hiểm bome
Me: Anh đã từng bóp mông Yoongii oppa lúc ổng đang ngủ đúng không??
Me: người ta hỏi ý hết đêý người :3
Me: Clip trong máy em full HD
Jeonjungkook: Đm! biết rồi còn hỏi làm !!!!
Jeonjungkook: Đến lượt tôi. True or dare.

Me: Dare! Mình chơi mềnh sợ dùy
Jeonjungkook: nói "Jungkook oppa! Em yêu anh!!!!", ghi âm rồi gửi qua đây.
Me: Đm...
Mysunshine đã gửi một voice-massage
...
10 minutes later...
From Parkmochi - to Mysunshine
"Thằng Jeongkook đổi giọng mày làm nhạc chuông rồi đấy gái !"
"Vãi cả Jungkook oppa ! Vãi cả em yêu anh !!!"
"Mất giá voãi nồi nàng "
...
Me: Đuỵt