#10

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: Béo! Sao lại mặc áo của Jin hyung?????
Jeonjungkook: Áo tôi thồn cả vào tủ của lần nào thèm mặc mếu đâu!!!
Jeonjungkook: Giải thích mauuuuu!!!!!
Me: áo của Jin oppa màu hường nóng....
Me: còn in hình hello kitty nữa...
Me: áo nào của anh như thế không? Cho mượn cái đê!
Jeonjungkook: Dẹp mọe đuy!