#1

Tùy Chỉnh

Jeongjungkook: Này, em lưu tên anh trong điện thoại cái mèo thế?
Me: Jeong Jungkook???
No rep....
Me: Em ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi đóa!
Me: Wat hẹp pừn wit diu????
Me: Wherre arrrre diuuuuu~~~
No rep...
Me: Mếu rep nữa bố đi ngủ à!

Jeongjungkook: Con quễ! Đổi name-contact của bố thành "jagi" cái cái cục nợ giống thế  ngay!
Jeongjungkook: Người yêu cái quần què ....
Myshunshine đã đặt biệt hiệu cho Jeongjungkook "nhạt"
Myshunshine đã offline
Jeongjungkook: đuỵt
Jeongjungkook: Yêu đương cái quần què ....