Ngôn ngữ cơ thể

Tùy Chỉnh-----------------
Các cậu đã bao giờ nghe về ngôn ngữ cơ thể khi yêu chưa? Tất nhiên là có rất nhiều loại ngôn ngữ cơ thể nhưng mà tớ chỉ chọn những cái mà Jikook/Kookmin thể hiện thôi nhé.
1. Đồng tử ở mắt người đó giãn ra khi đang nói chuyện với bạn.
Khi bị thu hút bởi một thứ gì đó, não sẽ phát ra tín hiệu làm cho đồng tử mắt giãn to. Vì thế, nếu bạn cảm thấy người đó có dấu hiệu trên khi nói chuyện với bạn thì chứng tỏ hắn đã thích bạn rồi.


Ảnh trên trong Bangtan Bomb ở MAMA 2016, lúc đó mọi người đều biết Jungkook đang nói chuyện với Jimin, quan sát nào.Chúng bây thấy gì chưa =))) Jikook/Kookmin is real =))
2. Voice mirroring
( Cái này lên vlive xem lại nhớ :vv là cùng tone giọng )3. Tư thế giống nhau
4. Cử chỉ giống nhauCre: Kookmin world
To be continue...
----------------
Vì đã quá nhiều ảnh rồi nên không thể tiếp tục được nữa =)) cho nên lúc khác nhé =))