what is love?

Tùy Chỉnh


you : twice sắp comeback sao?
jungkook : không quan tâm anh mà quan tâm chuyện twice comeback?
you : kệ anh

tên bài là what is love đấy
tình yêu là gì?
jungkook : là thứ tồn tại giữa jungkook và t/b

hơi xàm=))