Đọc Truyện theo thể loại
#bts #fanfic #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #rapmon #taehyung

Mục lục

1.TaeHyung >.<

2.Jimin :<

3. Jimin

4. JungKook

5. Yoongi

6. Yoongi

7. Hoseok

8. Namjoon

8. SeokJin

9. JungKook

10. JungKook

Thông báo về Chap mới •,•

11. Jimin ( Tổng tài )

12. TaeHyung ( Tổng Tài )

13. TaeHyung ( Tổng tài )

14. Hoseok ( Tổng Tài )

15. HoSeok ( Tổng tài )

16. SeokJin ( Tổng Tài )

17. JungKook ( Tổng tài )

18. JungKook ( Tổng Tài )

19.Namjoon ( Tổng tài )

20. Namjoon ( Tổng Tài )

21. Yoongi ( Tổng tài )

22. Yoongi ( Tổng Tài )

23. Yoongi ( Tổng Tài )

Ba đa bùm !!!

24. Yoongi ( Tổng Tài )

25. Jimin ( SE )

26. SeokJin ( SE )

>,< Hoan hô >,<

27.Hoseok ( SE )

28. JungKook ( SE )

29. TaeHyung ( SE )

30. Namjoon ( SE )

31. Yoongi ( SE )

32. Yoongi ( SE )

33. Yoongi ( SE )

34. Yoongi ( SE )

35. Yoongi ( SE )

❤️️ Loa loa❤️️

✌ Hoan Hô ✌

36. Yoongi ( quà )

37. JungKook ( quà )

38. Yoongi ( quà )

Ba đa bùm !!!

39. JungKook ( Noona )

40. Yoongi ( Noona )

41. Jimin ( Noona )

42. SeokJin ( Noona )

43. Namjoon ( Noona )

44. Hoseok ( Noona )

45. TaeHyng ( Noona )

🎊 Tung Bông 🎊

46. TaeHyung

47. Suga ( quà )

48. Jimin

49. J-Hope

50. Jin

TT.TT

51. Jimin

52. Suga

53. TaeHyung

☘ TUNG HOA ☘

54. JungKook

55. J-Hope

56. Jin

57. Jin

💓💓

58. RapMon

59. TaeHyung

60. Suga

61. Jimin

62. JungKook

Huhu :((

63. Jin

64. RapMon

65. J-Hope

66. TaeHyung

67. JungKook

68. JungKook

69. Suga

70. Jimin

71. Jimin

71. J-Hope

72. TaeHyung

73. Jin

74. All

75. RapMon

76. Suga

77. Suga

Loa Loa...

78. Jimin ( Anh Trai )

79. TaeHyung ( Anh Trai )

80. RapMon ( Anh Trai )

81. All

82. Suga ( Anh Trai )

83. J-Hope ( Anh Trai )

84. J-Hope ( Anh Trai )

85. JungKook ( Anh Trai )

86. Jin ( Anh Trai )

Ple...

87. Suga ( H )

❤️️Valentine❤️️

88. RapMon ( ❤️️ )

89. Jin ( ❤️️ )

90. Suga ( ❤️️ )

91. J-Hope ( ❤️️ )

92. Jimin ( ❤️️ )

- Tin nhắn dễ thương

93. TaeHyung ( ❤️️ )

94. JungKook ( ❤️️ )

👑Happy BirthDay👑

95. J-Hope ( H )

96. TaeHyung ( H )

97. TaeHyung ( H )

Hope World

- Tâm sự ngắn..

98. RapMon ( H )

#GeniusYoongiDay 🖤

99. JungKook ( H )

100. JungKook ( H )

Something about me !!

101. Jimin ( H )

102. Jin

103. TaeHyung

104. RapMon

Cá tháng " FOUR "

Thông báo không hẳn là thông báo @@

105. TaeHyung ( SE )

106. Taehyung ( SE )

107. Jimin ( SE )

108. JungKook ( SE )

109. Namjoon ( SE )

Thi :((

Happy day 💓

110. Namjoon ( SE )

Thông báo !!!

Pr =)))

Pr for my lính ;*)

Những Mảnh Vụn Của Thanh Xuân

111. Namjoon ( SE )

Happy Birth Day A.R.M.Y

112. Yoongi ( SE )

113. Yoongi ( SE )

114. Yoongi ( SE )

115. Yoongi ( SE )

116. Hoseok ( SE )

._.

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện BTS ima | possess me.

Đọc truyện ? Imagine ? - BTS -

Đọc truyện (IMAGINE × TEXT) BTS × YOU

Đọc truyện BTS × YOU

Đọc truyện just bangtan

Đọc truyện BTS [ FANFIC] IMA

Đọc truyện BTS and You 💜

Đọc truyện [Short fic] [Imagine] Khi có bạn trai là Bangtan Sonyeondan (방탄소년단).

Đọc truyện ♡IMAGINE with BTS♡ P2

Đọc truyện [BTS x ARMYs] Ảo tưởng