Sự nghiệp live Instagram của Sehun

Tùy Chỉnh

Khi livestream trên Instagram, Sehun có rất nhiều phản ứng kì lạ trong thời gian Hun nhìn thấy bình luận liên quan đến Luhan hay HunHan.
Dưới đây là một vài bằng chứng:
Ngày 27/04/2017 Sehun bình thường và có vẻ chán cho đến khi nhìn thấy một tài khoản bình luận "HunHan" và bạn ấy thả rất nhiều icon dễ thương. Sehun đã cười khi bình luận của bạn ấy lên trên đầu các bình luận khác và anh ấy cũng có vẻ phấn khích tới mức bấm nhầm sang camera sau.
Xem video dưới đây bắt đầu từ 3p47s

https://youtu.be/dYAbpzozyQM
Ngày 03/12/2017 khi đang live, Sehun thấy một bình luận viết "Sehun do you talk to Luhan" Sehun đã "Ừm" rồi nói "그래" (đúng vậy).
Xem video dưới đây ở 2p12s

https://youtu.be/zl76q-54g3c

Ở một diễn biến khác, Sehun nhìn thấy một bình luận tag Luhan, đợi bình luận đó lên đầu rồi cười mỉm một cái mới tắt live.
Xem video dưới đây ở 3p49s

https://youtu.be/iYakOR4zW_Y
Ngày 02/01/2018 khi đang live, Hun nhìn thấy một bình luận viết "Miss HunHan so bad", anh đã hôn vào màn hình rồi chúc mừng năm mới bằng 3 thứ tiếng.
Xem video dưới đây bắt đầu ở 4s

https://youtu.be/lJB3tHAlHW0