Sehun 13/6/2018

Tùy Chỉnh

Hôm nay Sehun bị bắt gặp từ sân bay Thượng Hải về Hàn, 1 mình 😊😊😊
Phải viết bài này để giữ làm kỉ niệm chứ nhỉ?