HunHan và những người "biết tất cả"- Phần 1

Tùy Chỉnh

Các thành viên EXO dường như đều biết sự thân thiết "quá mức bình thường" của HunHan nhất là Baekhyun, Chanyeol, Kai,... cả Kyungsoo và Lay, người đã đứng giữa HunHan trên sân khấu từ lâu. Đặc biệt là Kyungsoo, anh ấy từng là bạn cùng phòng với HunHan. Anh ấy chắc đã bị tổn thương rất nhiều... Tội nghiệp Kyungsoo 😂😂😂