HunHan và những hành động khó hiểu 2

Tùy Chỉnh


Ủa anh đang làm gì vậy Sehun? 😂


Ban ngày ban mặt làm gì vậy Sehun?


Han à, anh phải chấp nhận thôi 😂Cười gì không thấy mặt trời luôn 😂


Oh Sehun- con người nguy hiểm 😑


"Hoa của anh mà" - Han said 😂😂😂
Nếu bạn có em gái, bạn sẽ giới thiệu cho ai trong EXO?Thế này là thái độ gì hả Sehun?😂😂😂


Vuốt 😂😂😂


"Đừng có mà láo" - Han said


Ơ hay, tự nhiên nắm cà vạt người ta chi vậy ông Sehun kia? 😑