HunHan's day 171220

Tùy Chỉnh

Luhan à!
Thời gian qua anh đã làm rất nhiều việc để chứng minh sự chân thành của anh, chứng minh rằng anh không bao giờ quên đi trái tim thuở ban đầu của mình. Chúng em đều thấy rồi. Cảm ơn anh.


Sehun à!
Anh đã chứng tỏ rằng dù có bao lâu, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng chưa từng mất đi phương hướng của mình. Chúng em cũng thấy cả rồi. Cảm ơn anh.


HunHan à! Mãi vui vẻ, bình anh, hạnh phúc và vượt qua tất cả sóng gió nhé! Em yêu hai anh, HHs yêu hai anh <3


9:47 20/12/2017