Đọc Truyện [Hoàn] Sói lang bắt được Tiểu bạch thỏ chưa 18(Hiện đại, sủng, HE) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Hoàn] Sói lang bắt được Tiểu bạch thỏ chưa 18(Hiện đại, sủng, HE)

Tác giả: nalin_51

Đọc Truyện

Văn án

Do gia đình nhà Hạ Châu Như Song khó khăn, ba say rượu. Mẹ bị bệnh nặng cần tiền chữa trị. Số tiền là 100 vạn, cô cần tìm ra số tiền đó để cứu mẹ. Nhưng trời trớ trêu thay, nhà lại nghèo, ba say xỉn kinh tế trong nhà rất khó khăn. Cô không biết làm sao, đành ngậm ngùi đi đến bar bán thân. Một đêm ngôn tình sắc thôi, một đêm thực hoan giả yêu thôi là mẹ sẽ được cứu chữa, bây giờ mẹ là quan trọng nhất.....